Pasta Tkinerleri

Pasta tkinerleri şlamda, katı-sıvı ayrımı sonucu daha yüksek pülp oranlarına sahip atık çamur elde etmek amacıyla geliştirilmişlerdir.  Özellikle tkiner alt akımından alınan şlamın taşınması ve depolanması ile ilgili yer sıkıntısı yaşayan ya da çevresel yaptırımlar nedeniyle konvansiyonel tkiner alt akımından alınan şlamı taşıyıp depolayamayan firmalarca tercih edilirler.

CWP pasta tkinerinin konvansiyonel tkinerden en önemli farkı güçlü karıştırma mekanizması sayesinde sürekli çok yüksek torklarla çalışabilmesidir. Bu sayede yüksek oranda katı malzeme içeren şlam, tank içerisinde hareket ettirilebilmekte ve alt akıma giden yoğun çamur yönlendirilebilmektedir. Bu kuvvetli tahrik mekanizması sayesinde konvansiyonel tkinerlerde ihtiyaç duyulan indirme-kaldırma sistemine gerek kalmaz.

Konvansiyonel tkinerlere nazaran, pasta tkinerleri ile tank içinde 20 kata kadar daha fazla katı kütle hareket ettirilebilirken 10 kata kadar daha fazla hidrolik yük ile çalışılabilmektedir.

30° açılı taban yapısı daha etkin çöktürme sağlarken, kuvvetli tahrik sistemi ile karıştırma mekanizması çöken çamuru atık çıkışına yönlendirir. Alt akımdan çıkan, filtre keki kıvamında yoğun şlam bir santrifüj pompa vasıtasıyla kamyona boşaltılır.

CWP pasta tkinerleri civatalı bağlantılı imal edilirler, kurulum ve devreye almaları kolay, bakım ve tamirat süreçleri basit ve kısadır.

  Özellikler:

  •  Düşük yer gereksinimi
  •  1:1'den 2:1'e kadar değişen çap : yükseklik oranları
  •  Kolay ve düşük masraflı bakım
  •  Daha düşük flokulant tüketimi
  •  Şlam tutmak için daha fazla tank hacmi
  •  Şlam yoğunluğunda süreklilik
  •  İhtiyaca göre 20 m. ve üzerine kadar değişen çaplar
  •  30° taban koni açısı
  •  İhtiyaca göre 1.400.000 nm ve üzeri tahrik torku
  •  İndirme-kaldırma sisteminin kullanılmaması

 

 

Diğer Ürünler